เชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความสวยงามของประเทศไทย อยู่ทางภาคเหนือ โดยมีภูมิประเทศ เป็นทิวภูเขาสวยงาม และยังเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายให้ค้นหา นอกจากจะได้สัมผัสธรรมชาติ สถาปัตยกรรมต่างๆ สิ่งก่อสร้าง เช่น วัดพร้อมการตกแต่งและการออกแบบที่ซับซ้อน เป็นเอกลักษณ์ คุณยังจะได้เรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่น ของคนที่นี่ ซึ่งที่นี่จะมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ แต่งต่างจากที่อื่นอีกด้วย
 

หัวหินคือเมืองที่อยู่ติดกับทะเล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองที่เงียบสงบ และเป็นหมู่บ้านที่อาศัยของชาวประมง หัวหินเริ่มเป็นที่นิยมเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวกรุงเทพฯ ในช่วง 1920s เมื่อราชวงศ์ไทยไปสร้างวังสำหรับพักตากอากาศในช่วงฤดูร้อน โดยวังมีชื่อว่า วังไกลกังวล หัวหินนั้นเป็นเมืองที่มีชายหาดทอดยาว หาดทรายสีขาวและเป็นที่นิยมสำหรับ ผู้ที่ชอบกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ที่หัวหินนี้ ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม ไม่ใช่ว่าคุณจะได้รับความประทับใจ กับขายหาดที่สวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่คุณจะได้สัมผัสลิ้มลอง อาหารทะเลสดๆ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายที่น่าสนใจ 

เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในอ่าวของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุด เป็นเกาะที่มี ชายหาดที่เต็มไปด้วย ต้นปาล์มที่สูงและต้นมะพร้าว อยู่ตามแนวชายหาด อีกทั้งยังมีภูเขาที่เป็นป่าหนาทึบ ที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ในเกาะ โดยเกาะสมุยนั้นเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจาก เกาะภูเก็ต หรือจังหวัดภูเก็ตนั่นเอง เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เกาะสมุยเป็น เกาะที่นักท่องเที่ยวไฝ่ฝันที่จะมาเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นนักท่องชาวเอเชีย ยุโรป รวมทั้งคนไทยด้วย

หาดเฉวง เป็นชาดหาดที่ เป็นชายหาดที่เป็นที่นิยมมากในเกาะสมุย โดยมีบริเวณชายหาดที่ทอดยาว และมีหาดทรายที่ขาวละเอียดอีกทั้งยังมีน้ำทะเลที่ใสมากๆ 

 

ปากช่องนั้นเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด นครราชสีมา โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม จาก กรุงเทพฯ โดยเป็นเมืองที่เป็นประตูสู่ภาคอีสานของไทย และยังเป็นเส้นทางหลักที่จะไป บริเวณเทือกเขาสันกำแพง ปากช่องนั้นอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่แรกและเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์ ทางกายภาพและชีวภาพที่สุดของประเทศไทย โดยยังมีสัตว์ป่าต่างๆอยู่ในนั้นมากมาย รวมทั้งสัตว์สงวนอีกด้วย

 

แม่กลอง เป็นแม่น้ำสายหนึ่งในภาคตะวันตก มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งในเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม ท่านสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งทางน้ำ ทางรถยนต์ และทางทะเล เดินทางไม่ไกล
จากกรุงเทพ 

หัวหินคือเมืองที่อยู่ติดกับทะเล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองที่เงียบสงบ และเป็นหมู่บ้านที่อาศัยของชาวประมง หัวหินเริ่มเป็นที่นิยมเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวกรุงเทพฯ ในช่วง 1920s เมื่อราชวงศ์ไทยไปสร้างวังสำหรับพักตากอากาศในช่วงฤดูร้อน โดยวังมีชื่อว่า วังไกลกังวล หัวหินนั้นเป็นเมืองที่มีชายหาดทอดยาว หาดทรายสีขาวและเป็นที่นิยมสำหรับ ผู้ที่ชอบกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ที่หัวหินนี้ ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม ไม่ใช่ว่าคุณจะได้รับความประทับใจ กับขายหาดที่สวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่คุณจะได้สัมผัสลิ้มลอง อาหารทะเลสดๆ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมายที่น่าสนใจ 

เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในอ่าวของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุด เป็นเกาะที่มี ชายหาดที่เต็มไปด้วย ต้นปาล์มที่สูงและต้นมะพร้าว อยู่ตามแนวชายหาด อีกทั้งยังมีภูเขาที่เป็นป่าหนาทึบ ที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ในเกาะ โดยเกาะสมุยนั้นเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจาก เกาะภูเก็ต หรือจังหวัดภูเก็ตนั่นเอง เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เกาะสมุยเป็น เกาะที่นักท่องเที่ยวไฝ่ฝันที่จะมาเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นนักท่องชาวเอเชีย ยุโรป รวมทั้งคนไทยด้วย

หาดเฉวง เป็นชาดหาดที่ เป็นชายหาดที่เป็นที่นิยมมากในเกาะสมุย โดยมีบริเวณชายหาดที่ทอดยาว และมีหาดทรายที่ขาวละเอียดอีกทั้งยังมีน้ำทะเลที่ใสมากๆ 

 

ปากช่องนั้นเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด นครราชสีมา โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม จาก กรุงเทพฯ โดยเป็นเมืองที่เป็นประตูสู่ภาคอีสานของไทย และยังเป็นเส้นทางหลักที่จะไป บริเวณเทือกเขาสันกำแพง ปากช่องนั้นอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่แรกและเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์ ทางกายภาพและชีวภาพที่สุดของประเทศไทย โดยยังมีสัตว์ป่าต่างๆอยู่ในนั้นมากมาย รวมทั้งสัตว์สงวนอีกด้วย